bake-shop ở Tiếng Indonesia

n. toko roti

Ví dụ câu

There used to be a bake-shop on this corner.
cách phát âm cách phát âm
Loan application for my bake shop.
cách phát âm cách phát âm


© dictionarist.com