go on errands ở Tiếng Pháp

cách phát âm
sortir en courses

Ví dụ câu

The child worked for him, going on errands.
cách phát âm cách phát âm


© dictionarist.com