anterior trong Tiếng Anh

cách phát âm
a. anterior

anterior trong Tiếng Anh

a. previous, prior, anterior, above, foregoing, former, fore, precedent, prevenient
adv. formerly, above
prep. prior to

Ví dụ câu

Dar, să fim foarte clari, chiar şi aceste negocieri foarte dificile din Orientul Mijlociu se bazează pe modelul structurat anterior cu ocazia vizitei delegaţiei noastre în Orientul Mijlociu.
But, let us be clear, even these very difficult negotiations in the Middle East are based on the design already structured during our delegation's visit to the Middle East.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Israelul trebuie să discute cu Hamas, să negocieze, pentru că metodele folosite anterior nu au dat rezultate.
Israel needs to talk with Hamas, to negotiate, because the previous methods have not worked.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Vă rog să aveţi în vedere timpul alocat anterior discursului dumneavoastră.
I would entreat you to bear in mind the time for which you applied.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
UE nu poate permite ca lupta globală împotriva terorismului să fie transformată într-un loc de trocuri politice, şi prin urmare trebuie să respecte hotărârile luate de tribunalele menţionate anterior.
The EU cannot allow the global fight against terrorism be turned into a ground of political horse-trading and therefore must respect the aforementioned judgements of courts.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Directiva OPCVM a fost anterior modificată de două ori şi Comisia a abordat prezenta revizuire cu la fel de mare atenţie.
The UCITS Directive has been amended twice in the past, and on this occasion too, the Commission has tackled the revision with great care.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
În cadrul acestei revizuiri, Comisia a propus un total de şase măsuri care ar trebui să ajute la atingerea obiectivelor menţionate anterior.
The Commission proposed a total of six measures in this revision, which should help to achieve the aims I referred to earlier.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Moneda euro a facilitat, de asemenea, crearea a 16 milioane de locuri de muncă în ultimii zece ani în zona euro, de trei ori mai mult decât în deceniul anterior.
The euro has also facilitated the creation of 16 million jobs over the last 10 years in the euro area, three times the corresponding figure from the previous decade.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Poate este vorba despre un fel de ecou al colonialismului anterior sau de faptul că acestea s-au obişnuit să primească ajutor direct, iar prin aceasta, un fel de act de caritate.
Perhaps it is a kind of echo of former colonialism, or that they are accustomed to receiving direct aid, and so to receiving a kind of charity.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Accesul la nivel comunitar la informaţii despre efectele secundare nedorite sau necunoscute anterior va facilita gestionarea riscului la nivelul Comunităţii.
Community-wide access to information about undesirable or previously unknown side effects will make Community-wide risk management significantly easier.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
În orice caz, ca replică la un discurs anterior, aş dori să citez un dicton clasic roman: "dacă doriţi pace, pregătiţi-vă pentru război”.
However, in response to a recent speech, I would like to quote a classical Roman saying: 'if you want peace, prepare for war'.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

of or near the head end or toward the front plane of a body: spatial relation, frontal, prefrontal, front, position
a tooth situated at the front of the mouth: front tooth, bucktooth, tooth
earlier in time: prior, antecedent© dictionarist.com