austere ở Tiếng Rumani

cách phát âm
a. auster, sobru, grav, sever, ascetic, simplu

Ví dụ câu

At the same time, it creates a political and legal precedent by making the Stability Pact even more austere and lets the United States of America into the euro area through the back door.
În acelaşi timp, aceasta creează un precedent politic şi juridic, făcând Pactul de stabilitate şi creştere încă şi mai auster şi lăsând Statele Unite ale Americii să pătrundă în zona euro prin uşa din spate.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Let us be austere, but let us also be inventive.
Să fim stricţi, dar în același timp să fim inventivi.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
(NL) In the current economic climate I find it self-evident that the European Parliament must put in place an austere budget.
(NL) În climatul economic actual, consider că este de la sine înțeles că Parlamentul European trebuie să aplice un buget auster.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This is a more austere budget, in line with what the Commission and Council requested.
Acesta este un buget dintre cele mai austere, în conformitate cu ce a cerut Comisia și Consiliul.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

severely simple: plain, severe, stark, stern
of a stern or strict bearing or demeanor; forbidding in aspect: strict, nonindulgent, stern
practicing great self-denial: abstemious, spartan, ascetical, ascetic© dictionarist.com