beneath ở Tiếng Rumani

cách phát âm
adv. dedesubt, jos: mai jos
prep. dedesubtul, sub

Ví dụ câu

There is a probability that Malta has fossil-fuel reserves beneath its seabed.
Este probabil că Malta are rezerve de combustibili fosili sub fundurile marine.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
A good example of working ahead would be to undertake work in the country situated beneath the hole in the ozone layer, New Zealand.
Un exemplu bun de iniţiativă viitoare ar fi desfăşurarea unei activităţi în ţara situată sub gaura din stratul de ozon, respectiv Noua Zeelandă.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Treating poor people like this is beneath us.
Nu este demn de noi să tratăm în acest mod oamenii săraci.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It is beneath the dignity of this House to postpone such a debate to the evening sitting.
Este sub demnitatea acestui Parlament să amâne o astfel de dezbatere pentru o şedinţă de seară.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
However, ten years after the end of the conflict, the graves are still deep and ill-feeling is still simmering beneath the surface.
Dar, la zece ani de la încheierea conflictului, mormintele sunt încă adânci şi resentimentele încă fierb sub vălul aparenţelor.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Because they wear the kirpan, a small ceremonial dagger, beneath their clothing, they have been prevented from entering the European Parliament.
Datorită faptului că aceştia poartă kirpan, un mic pumnal de ceremonie, pe sub îmbrăcăminte, au fost împiedicaţi să intre în Parlamentul European.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It is beneath any acceptable standard.
Acest lucru este sub orice standard acceptabil.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Today, beneath the calm, there are deep tensions and fears that the violence may return again.
Astăzi, în spatele calmului, se ascund tensiuni adânci şi temeri că violenţa ar putea reapărea.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Raising the living standards of those living beneath the poverty threshold is a priority.
Ridicarea nivelului de trai al persoanelor care trăiesc sub pragul sărăciei este o prioritate.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It is on the great trading route of the Silk Road and has some of the best preserved Islamic architecture sites, some of which are buried beneath the desert.
Se află pe principala rută comercială a Drumului Mătăsii și are unele dintre cele mai bine conservate situri ale arhitecturii islamice, dintre care unele sunt îngropate în deșert.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

in or to a place that is lower: to a lower place, below, at a lower place© dictionarist.com