blank ở Tiếng Rumani

cách phát âm
n. loc, spaţiu gol, spaţiu liber, lacună, bilet de loterie necâştigător, spărtură, bloc {metal.}, lingou {tehn.}, ţaglă, formular, blanchetă, rubrică
a. gol, pustiu, nescris, curat, necompletat, lipsit de conţinut, lipsit de expresie {fig.}, total, deplin, desăvârşit, absolut

Ví dụ câu

He left the last page blank.
A lăsat ultima pagină goală.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We cannot sign a blank cheque to bail out the countries of eastern Europe.
Nu putem semna un cec în alb pentru salvarea ţărilor din Europa de Est.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Will more blank cheques be drawn up for the banks, although in the long run, it would be significantly cheaper for the taxpayer if they were nationalised straight away?
Vor mai fi semnate cecuri în alb pentru bănci, deşi, pe termen lung, ar fi mult mai ieftin pentru contribuabil dacă acestea ar fi naţionalizate imediat?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We are at war, and our soldiers, which are our businesses, are firing blanks.
Suntem în război şi soldaţii noştri, care sunt companiile noastre, trag cu gloanţe oarbe.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
So there will be no 'blank cheque': I abstained.
Deci nu va exista niciun "cec în alb”: m-am abţinut de la vot.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Nevertheless, our abstention is a warning: we intend to judge the Commission's action on the basis of actual evidence, and do not want to give it a blank cheque for the future.
Cu toate acestea, abţinerea noastră este un avertisment. Intenţionăm să evaluăm acţiunea comisarului pe bază de dovezi şi nu dorim să acordăm un cec în alb pentru viitor.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Yet writing a blank cheque is, of course, no solution.
Acordarea unui cec în alb nu este însă o soluţie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Our support is not, therefore, a blank cheque, but an investment.
Prin urmare, sprijinul nostru nu este un cec în alb, ci o investiţie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I fully understand, as Mrs Estrela and others have said, that the support of those who will be willing to back me is not a blank cheque.
Înţeleg pe deplin, după cum au afirmat dna Estrela şi alţii, că sprijinul acelora care sunt dispuşi să mi-l acorde nu este un cec în alb.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Your support is not a blank cheque.
Sprijinul dumneavoastră nu este un cec în alb.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
© dictionarist.com