bottomless ở Tiếng Rumani

cách phát âm
a. fund: fără fund, fundament: fără fundament, desfundat, sfârşit: fără sfârşit

Ví dụ câu

We will then be able to provide a large contribution from Europe, but it cannot be a bottomless pit.
Atunci vom putea oferi o contribuţie mare din partea Europei, dar aceasta nu poate fi un sac fără fund.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
For me, it is important that the well from which we draw our money is not treated as bottomless, and I am not certain that that is the case.
Pentru mine este important ca sursa din care obţinem banii să nu fie tratată drept infinită şi nu sunt sigur că se întâmplă aşa.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Putting money into a bottomless pit at will without accompanying measures can be dangerous.
Punerea benevolă a banilor într-o groapă fără fund, fără măsuri de asistenţă, poate fi periculoasă.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The money which we could be investing in renewable energy sources is literally being thrown into a bottomless pit.
Banii pe care am putea să îi investim în surse de energie regenerabilă sunt literalmente aruncați într-o groapă fără fund.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This will turn into a bottomless pit and the citizens in the states that will have to foot the bill will find themselves duped once again.
Aceasta se va transforma într-o groapă fără fund și cetățenii din statele care vor trebui să plătească costurile se vor trezi păcăliți din nou.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I would like to see more money for research but there is no bottomless bank account.
Aș dori să se aloce mai mulți bani cercetării, însă nu există niciun cont bancar infinit.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Instead, the money simply disappears and the EU degenerates into a transfer union which is also a bottomless pit.
În schimb, banii dispar pur și simplu, iar UE degenerează într-o uniune de transfer, care este și un sac fără fund.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

extremely deep: deep
having no bottom
unclothed especially below the waist or featuring such nudeness: unclothed
having no apparent limits or bounds: limitless, unlimited© dictionarist.com