confront ở Tiếng Rumani

cách phát âm
v. înfrunta, confrunta, alătura

Ví dụ câu

- (FR) Mr President, several thousand years ago, David confronted Goliath in order to find out whether the land was destined for the Moabites, the Philistines or the Hebrews.
- (FR) Domnule Preşedinte, acum câteva mii de ani, David l-a înfruntat pe Goliat pentru a se decide cui aparţin acele pământuri: moabiţilor, filistenilor sau evreilor.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
As my group chairman, Martin Schulz, has stated, at a moment when Europe is confronting unprecedented challenges, it is necessary for Europe to speak with a single voice.
După cum a afirmat şi preşedintele grupului din care fac parte, Martin Schulz, într-un moment în care Europa se confruntă cu provocări fără precedent, aceasta trebuie să vorbească într-un singur glas.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I believe that in the first days of the Czech Presidency, the Czech government has been confronted with a test of unprecedented magnitude and that it has passed this test with flying colours.
Cred că, în primele zile ale preşedinţiei cehe, Guvernul acestei ţări a trebuit să facă faţă unei încercări de dimensiuni fără precedent, pe care însă a depăşit-o cu succes.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Madam President, ladies and gentlemen, fishing is by nature the most globalised of professions and one that confronts globalisation in all its might.
Doamnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, pescuitul este prin natura sa cea mai globalizată dintre profesii şi una care înfruntă globalizarea cu toate forţele.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Such an outcome will be a very welcome development for EU fund markets which have recently been confronted with many tough challenges.
Un astfel de rezultat va reprezenta o măsură binevenită pentru pieţele fondurilor din UE care s-au confruntat recent cu multe provocări dificile.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It leads to the general impoverishment of the world community and in no way contributes to solving the grave problems that confront us.
El duce la sărăcirea generală a comunităţii mondiale şi nu contribuie cu nimic la rezolvarea problemelor grave cu care ne confruntăm.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The events of recent weeks have confronted us with a new set of realities.
Evenimentele din ultimele săptămâni ne-au adus în faţa unei serii noi de realităţi.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The gas crisis which the EU was confronted with in January is not the first in the history of the EU.
Criza gazului cu care UE s-a confruntat în ianuarie nu este prima din istoria Uniunii.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I am aware of the complexity and difficulty of this struggle, but I believe that it is possible to confront the sexual exploitation of children with unified action and a joint effort.
Sunt conştient de complexitatea şi dificultatea acestei lupte, dar cred că este posibil să combatem exploatarea sexuală a copiilor printr-o acţiune armonizată şi printr-un efort comun.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It is extremely important for the European Union to confront social challenges in an appropriate fashion, so as to guarantee considerable improvements in the provision of public services.
Pentru Uniunea Europeană este extrem de important să găsească modalitatea adecvată de a se confrunta cu provocările sociale pentru a garanta ameliorări considerabile în furnizarea serviciilor publice.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. encounter: face, affront, challenge, cope with, brave
2. resist: oppose, dispute, challenge, defy, repel, counter, contradict© dictionarist.com