crowd ở Tiếng Rumani

cách phát âm
n. mulţime, adunare, masă, aglomeraţie, adunătură, droaie, poporul, mulţimea, claie, gloată, grup, liotă, companie, societate, oaste, grămadă, învălmăşeală, calabalâc, prostime
v. umple, ticsi, aduna, aglomera, împinge, zori, îngrămădi, înţesa, înghesui, presa, strânge, înghesui: se înghesui, îmbulzi: se îmbulzi, îngrămădi: se îngrămădi, aglomera: se aglomera

Ví dụ câu

The store happened to be crowded yesterday.
S-a întâmplat ca ieri magazinul să fie aglomerat.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I made my way through the crowd.
Mi-am croit cale prin mulțime.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I made my way through the crowd.
M-am strecurat prin mulțime.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The train was crowded.
Trenul era aglomerat.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The crowd filled the hall.
Mulțimea a umplut sala.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
A major concern for me and the people I represent is that these animals travel in inhumane, crowded, filthy conditions, with limited food and water.
Pentru mine şi pentru oamenii pe care îi reprezint, o problemă majoră este aceea că aceste animale călătoresc în condiţii inumane, de aglomerare, murdare, cu apă şi mâncare limitate.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Some victims are hung from tall hoisting cranes as an example in the presence of large crowds.
Unele victime sunt spânzurate, drept exemplu, în prezenţa unei mari mulţimi, de macarale înalte.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Whenever I conclude, I see crowds coming in to listen!
De fiecare dată când mă pregătesc să închei, văd mulţimi care intră să mă asculte!
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The one point I would like to make is that we must make sure that local, national or EU government does not crowd out the small community-led and private microcredit providers.
Aş dori să atrag atenţia că trebuie să ne asigurăm că administraţia locală, naţională sau europeană nu elimină micii furnizori de microcredite privaţi şi aflaţi sub conducerea comunităţii.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I have cases of that in my constituency in London where community-led organisations have been crowded out by local government.
Am întâlnit asemenea situaţii în circumscripţia mea din Londra, unde organizaţii conduse de comunitate au fost eliminate de către administraţia locală.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. people: run, masses, rank and file, mob, populace, proletariat, rabble
2. throng: gang, company, concourse, drove, gathering, herd, flock
3. circle: set, clique, coterie
4. assemble: troop, flock together, herd, swarm, throng
5. squeeze: jam, ram, cram, stuff, charge, cramp, forcedictionary extension
© dictionarist.com