defamation ở Tiếng Rumani

cách phát âm
n. defăimare, calomniere, clevetire, hulă, calomnie

Ví dụ câu

A few hours ago a singer - an Iranian singer - was sentenced to five years' imprisonment for defamation of religion, and 12 Sunnis were sentenced to death.
Acum câteva ore, un cântăreţ iranian a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru defăimarea religiei, iar 12 suniţi au fost condamnaţi la moarte.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I am also glad that the request made by Brok to have a separate vote on the paragraph dealing with the defamation of religion was rejected and that the paragraph stated as follows:
De asemenea, mă bucur că solicitarea dlui Brok de a avea un vot separat privind alineatul legat de defăimarea religiei a fost respins şi că alineatul prevede următoarele:
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
2. false information and defamation should be matters of criminal liability;
2. informațiile false și defăimările trebuie să facă obiectul răspunderii penale;
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Mr Orbán, I would like to make a few specific points: slander, defamation and incitement to hatred are against the law in Germany and in other democracies.
Dle Orbán, aș dori să punctez câteva chestiuni specifice: calomnia, defăimarea și instigarea la ură contravin legilor germane și ale altor state democratice.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Tamás Deutsch is accused in the proceedings pending in the Budapest Court of the criminal offence of defamation under Section 179(2)(b-c) of the Hungarian Criminal Code.
Tamás Deutsch este acuzat în procedurile pendinte la Curtea din Budapesta de infracțiunea de defăimare în temeiul articolului 179 alineatul (2) literele (b)-(c) din Codul penal ungar.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Torture and rape often go unpunished because the authorities quietly drop the cases or, worse still, accusations of 'defamation' are made against the women themselves.
Tortura și violul rămân adesea nepedepsite din cauză că autoritățile abandonează în mod tacit cazurile sau, mai rău, se depun acuzații de "calomnie” chiar împotriva femeilor.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
A further aggravating factor is that the women who told their stories must now expect severe reprisals, such as being accused of defamation.
Un alt factor agravant este că femeile care au povestit ce li s-a întâmplat se așteaptă acum la repercusiuni grave, cum ar fi acuzațiile de calomnie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Today, that young woman has been sued for defamation by the same men who raped her.
În prezent, această tânără femeie a fost dată în judecată pentru calomnie de către aceiași bărbați care au violat-o.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I pointed this out then and I now urge the removal from the Criminal Code of the provisions concerning defamation, slander and insult (Art. 147-148).
Am semnalat atunci și insist asupra necesității de a elimina din codul penal prevederile cu privire la defăimare, calomnie și insultă (art.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Ágnes Hankiss was accused by a private plaintiff of allegedly committing the crime of public defamation and, in particular, the crime of defaming the memory of a dead person, the plaintiff's father.
Ágnes Hankiss a fost acuzată de către un reclamant privat de comiterea infracțiunii de calomnie publică și, în special, a infracțiunii de denigrare a memoriei unei persoane decedate, tatăl reclamantului.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

an abusive attack on a person's character or good name: aspersion, attack, denigration, slander, calumny
a false accusation of an offense or a malicious misrepresentation of someone's words or actions: obloquy, character assassination, malignment, derogation, name, smear, assassination, epithet, slander, disparagement, name calling, hatchet job, libel, depreciation, calumniation, traducement, calumny, vilification, blackwash, names


© dictionarist.com