dip ở Tiếng Rumani

cách phát âm
n. afundare, cufundare, înmuiere, coborâre aparentă a orizontului, coborâre, pantă, povârniş, înclinare, înclinaţie a acului magnetic, lumânare de seu, soluţie
v. afunda, scufunda, cufunda, înmuia, muia, cufunda: se cufunda în apă, lăsa în jos, uda, vârî, înclina: se înclina, coborî, micşora lumina, boteza {bis.}, povârni: se povârni

Ví dụ câu

There is no gold mine out here that people can dip their hands into and become prosperous.
Nu este o mină de aur aici în care oamenii îşi pot cufunda mâinile şi deveni prosperi.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It is unfolding against the backdrop of a new currency war, caused by the risk of a double-dip recession, in the words of our economists.
Aceasta se desfășoară pe fundalul unui nou război al monedelor, cauzat de riscul unei recesiuni în formă de W, după spusele economiștilor noștri.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Subject: The possibility of a double-dip recession: sustainability of the 3% target
Subiect: Posibilitatea unei recesiuni duble: menținerea obiectivului de 3%
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Asking the financial sector to dip into its own pockets is therefore not simply obvious; it is our political duty.
Prin urmare, dacă îi cerem sectorului financiar să se caute adânc prin buzunare, facem nu numai un lucru evident, ci ne facem datoria politică.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We have only dipped our toe in the water; we have only started to tap its potential and we need to drive forward from here.
Până în prezent nu am făcut altceva decât să încercăm marea cu degetul, abia am început să-i întrevedem potențialul și trebuie să continuăm de aici.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Moreover, dipping into national treasuries and using taxpayers' money to save budgetary delinquents is very unfair.
În plus, este foarte nedrept să ne folosim de bugetele naționale și de banii contribuabililor pentru salvarea delincvenților bugetari.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. swim: plunge, bath, dive
2. immersion: plunge, soaking
3. drop: sag, slip, decline
4. immerse: submerge, baptise, baptize, dive, slosh, douse, duck, steep
5. drop: set, decline, slope, subside, recede, incline, slip
6. scoop: ladle, spoon, lade, bale© dictionarist.com