dull ở Tiếng Rumani

cách phát âm
v. toci, teşi, amorţi, tâmpi, potoli, slăbi, şterge, atenua, atenua: se atenua, prosti, îndobitoci, întuneca: se întuneca, posomorî, posomorî: se posomorî
a. prost, obtuz, stupid, tâmpit, sec, nelucios, întunecat, mat, opac, luciu: fără luciu, cernit, şters, obscur, greoi, încet, moleşit, leneş, insensibil, nesimţitor, indiferent, surd, posomorât, mohorât, anost, inert, trist, lipsit de strălucire, sumbru, ceţos, nedesluşit, neclar, vag, bont, neascuţit, tocit, plictisitor, plicticos, monoton
a. neinteresant, slab, mocnit, plăpând, spălăcit

Ví dụ câu

The coffee enabled me to stay awake during the dull concert.
Cafeaua m-a ajutat să rămân treaz pe timpul plictisitorului concert.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It is a good thing; it livens up our debates, which have been a little dull at times.
Este un lucru bun: animă dezbaterile noastre, care câteodată pot deveni puţin plictisitoare.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The comments made by Mr Repo and Mr Ehrenhauser are not in line with the facts and I would like to object to the report being called stupid and dull.
Comentariile făcute de dl Repo şi de dl Ehrenhauser nu au legătură cu realitatea şi aş dori să mă opun gestului de a numi raportul stupid şi anost.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
31 December 2010 saw the end of a rather dull Presidency, which some people have described as lacklustre and weak.
31 decembrie 2010 a însemnat sfârşitul unei preşedinţii destul de incolore, pe care unele persoane au descris-o drept mediocră şi slabă.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
© dictionarist.com