employment ở Tiếng Rumani

cách phát âm
n. folosire, folosinţă, întrebuinţare, uz, utilizare, plasament, serviciu, slujbă, ocupaţie, ocupaţiune, îndeletnicire, lucru, treabă

Ví dụ câu

- (CS) I applaud the international agreement which will establish new employment conditions for workers in the fisheries sector.
(Cehia) Aplaud acordul internaţional care va stabili noi condiţii de angajare pentru muncitorii din domeniul pescuitului.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This is why we need to have standards for working conditions, which enable us to take into account these workers' health and safety, as well as clear rules on their employment.
De aceea avem nevoie de standarde pentru condiţiile de muncă, prin care să avem în vedere sănătatea şi siguranţa acestora, dar şi de reguli clare pentru ocuparea forţei de muncă.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Today there is no permanent employment outside government structures - everybody works on one-year contracts only.
În prezent nu există încadrare permanentă în muncă în afara structurilor guvernamentale - orice persoană lucrează numai pe bază de contract pe un an.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This will provide a higher rate of growth and increased employment.
Acest lucru va duce la o rată a creşterii mai mare şi la reducerea şomajului.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I am not thinking here simply of the chance to remove meaningless constraints, or of the prospects for employment.
Nu mă gândesc aici doar la probabilitatea de a elimina constrângeri fără sens sau la şanse de angajare.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
A simultaneous investment in climate-smart technology and employment will also stabilise the security policy situation with regard to Russia.
Investiţiile în tehnologiile inteligente de climă şi, în acelaşi timp, aplicarea acestora vor stabiliza şi ele situaţia politicii de securitate în relaţia cu Rusia.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Directive 2002/73/EC is an important tool for fighting gender discrimination in access to employment, vocational training, promotion and working conditions.
Directiva 2002/73/CE este un instrument important pentru lupta împotriva discriminării de gen la angajare, în pregătirea profesională, promovare şi condiţiile de muncă.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This report is of special importance given the many inequalities still affecting men and women in the area of employment.
Acest raport are o importanţă specială datorită numeroaselor inegalităţi care încă afectează bărbaţii şi femeile în ceea ce priveşte angajarea.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
During the past 20 years, defence spending has been cut, leading to lower turnover and employment levels, as well as cuts in investment in the field of research and new military technologies.
În ultimii 20 de ani, cheltuielile în domeniul apărării au fost reduse, generând scăderi ale cifrei de afaceri şi ale angajărilor, precum şi reduceri ale investiţiilor în domeniul cercetării şi al noilor tehnologii militare.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Employment has continued to drop and production has fallen again - and that is after a couple of years of relative stability.
Locurile de muncă au continuat să scadă, iar producţia s-a redus, acest lucru având loc după mai mulţi ani de stabilitate relativă.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

the state of being employed or having a job: employ, state
the occupation for which you are paid: work load, occupation, coaching job, service, line of work, engagement, coaching, seafaring, teleworking, booking, business, job, services, line, piecework, workload, public service, sailing, ministry, telecommuting, work, paper route, navigation
the act of giving someone a job: call-back, engagement, action, reservation, booking, shape-up
the act of using: development, exploitation, use, practical application, utilization, misuse, practice, play, recycling, utilisation, application, abuse, activity, usage, exercise


© dictionarist.com