estimation ở Tiếng Rumani

cách phát âm
n. apreciere, evaluare, estimaţie, calcul, părere, judecare, stimă, respect

Ví dụ câu

In my estimation - and, I believe, that of most of my fellow Members in this House - the means are not proportionate.
În opinia mea, şi cred că în opinia multora dintre colegii mei din această sală, aceste mijloace nu sunt deloc echilibrate.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
They know that our resolutions are just words, not deeds, and in their estimation they are not worth the paper they are written on.
Ei ştiu că rezoluţiile noastre sunt doar vorbe, nu fapte şi, din punctul lor de vedere, acestea nu merită nici măcar hârtia pe care sunt scrise.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
According to the Court of Auditors' estimations, in most areas, 98% of all transactions are carried out without errors.
Potrivit estimărilor Curţii de Conturi, în majoritatea domeniilor, 98% dintre toate tranzacţiile se desfăşoară fără erori.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
However, in my estimation, some other proposed changes would result in citizens having access to fewer, not more, documents.
Cu toate acestea, după părerea mea, alte modificări propuse ar avea ca rezultat accesul cetăţenilor la mai puţine, nu la mai multe documente.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The rules of exploitation must therefore be addressed in the plan, and this means that fishing quotas must be established on the basis of stock estimations obtained from scientific reports.
În consecință, normele de exploatare trebuie abordate în cadrul planului, ceea ce înseamnă că cotele de pescuit trebuie să fie stabilite pe baza estimării stocului, estimare obținută din rapoarte științifice.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
What he was trying to say was that there is a large degree of uncertainty in stock estimations.
Ceea ce încerca el să spună era că există un grad înalt de nesiguranță în estimările stocului.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
However, I call on the Agency to improve, by the end of the year, the accuracy of the information provided by the operational departments on the estimation of accrued operational expenditure.
Cu toate acestea, solicit Agenției să îmbunătățească, până la sfârșitul anului curent, acuratețea informațiilor furnizate de departamentele operaționale cu privire la estimarea cheltuielilor operaționale anticipate.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
However, the Court of Auditors found deficiencies in procurement procedures, particularly with regard to the under-estimation of the budgets of a framework contract.
Cu toate acestea, Curtea de Conturi a depistat deficiențe în procedurile de achiziții publice, în special în ceea ce privește subestimarea bugetului aferent unui contract-cadru.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Some Member States have set out positions that mean that the question of migration flows should be held in high estimation.
Anumite state membre au adoptat poziții care înseamnă că problema fluxurilor de migrație ar trebui să fie bine evaluată.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
In our estimation, substantial improvements are needed.
Potrivit estimărilor noastre, sunt necesare îmbunătățiri substanțiale.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

a judgment of the qualities of something or somebody: capitalization, judgment, judgement, capitalisation, appraisal, estimate, assessment
an approximate calculation of quantity or degree or worth: guessing, shot, calculation, idea, approximation, overreckoning, computation, guesstimate, scalage, guess, credit rating, overestimate, figuring, underestimate, underrating, overrating, guestimate, estimate, reckoning, overestimation, underreckoning, dead reckoning, credit, underestimation, guesswork
the respect with which a person is held: regard, reputation, esteem, report, respect, estimate
a document appraising the value of something (as for insurance or taxation): overestimate, commercial document, overvaluation, overappraisal, estimate, commercial instrument, appraisal, overestimation


© dictionarist.com