exasperated ở Tiếng Rumani

cách phát âm
v. exaspera, irita, înfuria, supăra, agrava

Ví dụ câu

This was contrary to the EU's negotiating strategy and exasperated a significant number of other European leaders.
Acest lucru este contrar strategiei de negociere a UE şi a exasperat un mare număr de alţi lideri europeni.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The third is the virulence of the crisis and its challenges and, despite this, the exasperating slowness of the response and decision-making mechanisms that are typical of the European Union.
A treia este virulenţa crizei şi provocările sale şi, în ciuda acestui lucru, exasperanta încetineală a reacţiei şi a mecanismelor decizionale, tipice pentru Uniunea Europeană.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
(DE) Mr President, Commissioner Dalli, I agree that it is exasperating that we are having to keep switching between two topics.
(DE) Dle preşedinte, dle comisar Dalli, sunt de acord că este exasperant că trebuie să tot trecem de la un subiect la altul.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The exasperated Greeks have taken the baton from the Spaniards.
Grecii exasperați au preluat ștacheta de la spanioli.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

greatly annoyed; out of patience: cheesed off, browned off, displeased


© dictionarist.com