harsh ở Tiếng Rumani

cách phát âm
a. aspru, rugos, crud, dur, sever, sălbatic, neîndurător, nemilos, apăsător, împietrit, abrupt, biciuitor, jignitor, răstit, pătrunzător {fig.}, ridicat, ţipător, vârtos, strident, spart, câinesc, rigid

Ví dụ câu

This effect of the gas war is no less important than the temporary problems experienced by consumers during a harsh winter.
Acest efect al războiului gazului nu este mai puţin important decât problemele temporare cu care s-au confruntat consumatorii în timpul iernii aspre.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
That harsh treatment was meted out by Mr Pöttering and Mr Siwiec, the Vice-President replacing him later in the afternoon.
Acest tratament sever a fost impus de către domnul Pöttering şi domnul Siwiec, vicepreşedintele care l-a înlocuit mai târziu, după-amiază.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I am very pleased that the leaders of Serbia, despite their many harsh words at the beginning, have attempted to legalise and neutralise the situation in order to give the EULEX mission a chance.
Sunt foarte încântat de faptul că liderii Serbiei, în ciuda număratelor lor cuvinte dure de la început, au încercat să legalizeze şi să neutralizeze situaţia pentru a da misiunii EULEX o şansă.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It is a harsh criticism of the European Union's trade policy, even though it is worded in the toned-down and technocratic language that this House holds dear.
Acesta reprezintă o critică dură la adresa politicii comerciale a Uniunii Europene, deşi foloseşte un ton atenuat şi un limbaj tehnocratic, atât de apreciat de această adunare.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We do recognise the need for solidarity, but I think that those who have already had to suffer so much in life should not be punished once again with a harsh climate unless they choose it themselves.
Recunoaştem nevoia de solidaritate, dar cred că cei care au avut deja de suferit mult în viaţă nu trebuie să fie pedepsiţi încă o dată cu nişte condiţii dure dacă nu aleg ei înşişi acest lucru.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
In drawing up this report, I am not setting out to take a severe or harsh approach towards the Commission.
La întocmirea acestui raport, nu intenţionez să am o abordare severă sau dură la adresa Comisiei.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
- (DE) Mr President, it surprises me that the President-in-Office of the Council, who lost a vote of confidence in his parliament yesterday, is being so harsh on the failed policy of the past.
- (DE) Dle Preşedinte, mă surprinde că preşedintele în exerciţiu al Consiliului, care ieri a pierdut un vot de încredere în parlamentul său, este atât de dur faţă de politica eşuată din trecut.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Our level of flexibility, our level of creativity, our ability to respond, to act and to look for compromises surely do not merit such harsh criticism.
Cu siguranţă, nivelul nostru de flexibilitate, de creativitate, abilitatea de a răspunde, de a acţiona şi de a căuta compromisuri nu merită să fie criticate atât de dur.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This is particularly important in the harsh reality of today's economic and financial crisis.
Acest lucru este deosebit de important, având în vedere realitatea crudă a crizei economice şi financiare de astăzi.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
They are not about dictatorial demands and harsh condemnations.
Acestea nu se referă la cereri dictatoriale şi condamnări aspre.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

unpleasantly stern: rough, unpleasant
having an unusually harsh sound: loud
disagreeable to the senses: unpleasant
unkind or cruel or uncivil: rough, unkind
sharply disagreeable; rigorous: disagreeable, abrasive
severe: heavy
of textures that are rough to the touch or substances consisting of relatively large particles: gritty, granulose, plushy, plush-like, open, loose, grainy, large-grained, texture, granular, unsmooth, coarse, mealy, rough, coarse-grained, granulated, farinaceous© dictionarist.com