loyalty ở Tiếng Rumani

cách phát âm
n. loialitate, credinţă, devotament

Ví dụ câu

President-in-Office, I realise of course that your loyalties lie with the Czech Republic.
Dle Preşedinte în exerciţiu, bineînţeles că realizez faptul că loialitatea dumneavoastră este dedicată Republicii Cehe.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Where is there room in all of this for blind loyalty to nuclear power?
Unde mai este loc în toate acestea pentru loialitatea oarbă faţă de energia nucleară?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Thirty years before the adoption of the Universal Declaration of Human Rights, the Republic of Latvia declared its loyalty to its fundamental values and principles.
Cu treizeci de ani înainte de adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, Republica Letonia şi-a exprimat devotamentul faţă de valorile şi principiile sale fundamentale.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Our stance is based on loyalty to the principles on which our world is based.
Poziţia noastră se bazează pe loialitatea faţă de principiile pe care este construită lumea noastră.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This was also due to the fact that the specialist teams in the Czech Republic all carried on working with total commitment, loyalty and one hundred percent professionalism.
Acest lucru s-a datorat şi faptului că toate echipele de specialişti din Republica Cehă au lucrat cu devotament deplin, loialitate şi profesionalism de înaltă clasă.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It is to this that we owe loyalty.
Datorăm loialitate acestui fapt.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Ratifying a treaty is a minimum requirement in terms of loyalty and cohesion from the moment one chooses that one's country should join the European Union.
Ratificarea unui tratat reprezintă o cerinţă minimă de loialitatea şi coeziune, din momentul în care o persoană alege ca ţara sa să adere la Uniunea Europeană.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Did you have any reason to doubt the democratic legitimacy of Mr Stanishev or Mr Kalfin or their loyalty to the institutions of the European Union?
Aţi avut vreun motiv să vă îndoiţi de legitimitatea democratică a dlui Stanişev sau a dlui Kalfin, sau de loialitatea acestora faţă de instituţiile Uniunii Europene?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The principle of loyalty between the different institutions is very important.
Principiul loialităţii între diferitele instituţii este foarte important.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The vertical divisions in society and the domination of tribal loyalties over personal judgment would make that impossible.
Diviziunea pe verticală a societăţii şi dominaţia loialităţilor tribale asupra judecăţii personale ar face acest lucru imposibil.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

the quality of being loyal: patriotism, fealty, faithfulness, disloyal, allegiance, staunchness, loyal, trueness, fidelity, steadfastness, nationalism, regionalism
feelings of allegiance: love
the act of binding yourself (intellectually or emotionally) to a course of action: faith, communalism, commitment, consecration, allegiance, cooperation, dedication, enlistment, devotion


dictionary extension
© dictionarist.com