operation ở Tiếng Rumani

cách phát âm
n. operaţie, acţiune, muncă, lucru, acţionare, punere în funcţiune, proces, activitate, desfăşurare

Ví dụ câu

He had an injection prior to the operation.
I s-a făcut o injecţie înainte de operaţie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The worsening economic crisis, the brutal military operation by Israel and the biggest crisis so far in European gas supplies.
Înrăutăţirea crizei economice, operaţiunile militare violente din Israel şi cea mai mare criză de resurse de gaze din Europa.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
And finally I would like to wish President Vaclav Havel a rapid recovery from his recent operation.
Şi ,în final, aş dori să îi urez preşedintelui Vaclav Havel recuperare uşoară după recenta operaţie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The humanitarian consequences of this operation are dramatic for the population in Gaza.
Consecinţele umanitare ale acestei operaţiuni sunt dramatice pentru populaţia din Gaza.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Since the start of the operation, over 900 Palestinians have died, of whom roughly 30% were women and children.
De la începutul campaniei, au fost ucişi peste 900 de palestinieni, dintre care cca. 30% au fost femei şi copii.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Also, the number of trucks entering Gaza has increased since military operations started.
Numărul de camioane umanitare care intră în Gaza a crescut de la debutul operaţiunilor militare.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Three days after the operation started, foreign ministers met in an extraordinary session in Paris to discuss the situation.
La trei zile după debutul operaţiunilor, miniştrii de externe s-au reunit într-o sesiune extraordinară la Paris pentru a dezbate situaţia.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
On the other hand, Slovakia unfortunately has those geological positions in the western part of the country and to reverse the flow is not an easy operation.
Pe de altă parte, Slovacia are ghinionul că aceste zăcăminte geologice se găsesc în partea de vest a ţării, iar reorientarea fluxului nu este o operaţiune uşoară.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Indeed, Mr Kouchner actually welcomed the opportunity for action, 10 years after Saint-Malo, with a maritime combat operation off Somalia.
Într-adevăr, dl Kouchner a considerat binevenită oportunitatea de acţiune, la 10 ani după Saint-Malo, printr-o operaţiune combatantă maritimă în largul Somaliei.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
In Darfur, military operations and violence must be ended and the political process fully resumed.
Operaţiunile militare şi violenţa trebuie să se încheie în Darfur, iar procesul politic trebuie reluat în întregime.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

the state of being in effect or being operative: commission, running, activeness, idle, activity, action
a business especially one run on a large scale: commercial activity, business activity
a planned activity involving many people performing various actions: undercover operation, rescue operation, activity
activity by a military or naval force (as a maneuver or campaign): campaign, naval campaign, peacekeeping mission, onslaught, military operation, amphibious operation, simulated military operation, offense, psychological operation, information gathering, military campaign, support, offensive, peacekeeping, onset, attack, manoeuvre, military mission, peacekeeping operation, maneuver, offence, mission, onrush, covert operation, psyop, reinforcement, reenforcement, activity, combined operation


© dictionarist.com