operative ở Tiếng Rumani

cách phát âm
n. muncitor, calificat, lucrător, operator
a. operativ, acţiune: de acţiune, activ, expeditiv, eficace, operator, chirurgical

Ví dụ câu

We should also strengthen the early warning mechanism and make it more operative.
De asemenea, ar trebui să consolidăm mecanismul de avertizare timpurie şi să-l facem mai operativ.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The Abruzzo operative programme currently provides for EUR 140 million in European cofinancing, for a total programme cost of EUR 345 million, with the difference made up by national cofinancing.
Programul operativ Abruzzo furnizează în prezent 140 de milioane de euro prin co-finanţare europeană pentru un cost total al programului de 345 de milioane de euro, diferenţa fiind reprezentată de co-finanţare naţională.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
In this context, the Abruzzo operative programme could involve a reallocation of structural fund resources earmarked for other Italian regions that are now more competitive.
În acest context, programul operativ Abruzzo ar putea implica o realocare a resurselor fondurilor structurale pentru alte regiuni italiene care sunt acum mai competitive.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
In Germany, at about the same time, there were unsuccessful attempts to ban a party on the basis of incriminating statements made by state operatives.
În aproximativ aceeaşi perioadă, în Germania au avut loc încercări nereuşite de a interzice un partid pe baza unor declaraţii incriminatoare făcute de agenţi ai statului.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
There is no possibility of drawing up a definitive and inclusive list of its operatives.
Nu există posibilitatea întocmirii unei liste definitive şi cuprinzătoare a agenţilor acesteia.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
A lot depends on the approach and the behaviour of the operative field in our industry.
Multe aspecte depind de abordarea şi de comportamentul domeniului operativ din industria noastră.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It would also allow North African al-Qaeda operatives in these countries to more easily enter Europe and carry out terrorist attacks.
De asemenea, ar permite celulelor Al-Qaeda nord-africane din aceste ţări să pătrundă mai uşor în Europa şi să organizeze atacuri teroriste.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Sadly, the citizens have acted before the legislators and the petition arrived before the rules of procedure, which will make the citizens' initiative operative in early 2012, had been defined.
Din păcate, cetățenii au acționat înaintea legislatorilor, iar petiția a sosit înainte de a fi fost definite regulile de procedură, care vor face funcționale inițiativele cetățenilor la începutul anului 2012.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The point is to link operative programmes together in an intelligent way, so that certain projects that can only be implemented on a cross-regional basis can be worked on in parallel.
Scopul este să conectăm programele operative într-un mod inteligent, astfel încât să se poată lucra în paralel la anumite proiecte, care pot fi implementate doar pe o bază transregională.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Bearing in mind the relevance of the tuna industry for the EU and for Italy alone, developing the operative framework of the EU's fleet in the Gulf of Guinea is of primary importance.
Având în vedere importanța industriei tonului pentru UE și pentru Italia în sine, dezvoltarea cadrului operativ al flotei UE în Golful Guineei are o importanță primordială.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

being in force or having or exerting force: in effect, good, working, effective, operant, in force, operational, operating, in operation
someone who can be employed as a detective to collect information: detective, inquiry agent, house dick, private investigator, store detective, hotel detective, private eye, house detective, private detective, sherlock, shamus, PI
a person secretly employed in espionage for a government: agent-in-place, walk-in, agent provocateur, codetalker, spy, intelligence agent, secret agent, NOC, agent, windtalker, provocateur, bridge agent, intelligence officer, foot, undercover agent, case officer
(of e.g. a machine) performing or capable of performing: running, working, functioning, functional
relating to or requiring or amenable to treatment by surgery especially as opposed to medicine: postoperative, surgical, preoperative
effective; producing a desired effect: important, significant


dictionary extension
© dictionarist.com