past ở Tiếng Rumani

cách phát âm
n. trecut, timpul care a trecut
a. trecut, scurs, fost, dus, ultim, precedent, altădată: de altădată, odinioară
prep. dincolo de, lângă: pe lângă, după, peste, trecut de, departe: mai departe de, putere: peste puterile cuiva, limită: dincolo de limite, mult: mai mult decât

Ví dụ câu

You've made remarkable progress in English in the past year.
Ai făcut progrese notabile la limba engleză în ultimul an.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I am free of past guilt.
M-am eliberat de vinovăţia trecută.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Is this sentence in the present perfect or simple past?
Această propoziţie este la prezentul perfect sau trecutul simplu?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The past can only be known, not changed. The future can only be changed, not known.
Trecutul poate fi doar cunoscut, nu schimbat. Viitorul poate fi doar schimbat, nu cunoscut.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
In spite of all his faults and his past, comrade Barroso, who is here, is not Brezhnev!
În ciuda tuturor defectelor şi a trecutului lui, tovarăşul Barroso, care este prezent aici, nu este Brezhnev!
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
These conclusions and the Commission Communication will be discussed at the March European Council meeting which will no doubt devote adequate attention to the events of the past weeks.
Aceste concluzii, precum și Comunicatul Comisiei vor fi discutate în cadrul întrunirii Consiliului European din luna martie, care, fără îndoială, va acorda atenția cuvenită evenimentelor din ultimele săptămâni.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Today we are analysing European Union strategy towards Belarus and the strategy of openness pursued over the past few months.
Astăzi analizăm strategia Uniunii Europene faţă de Belarus şi strategia deschiderii urmărite în ultimele câteva luni.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This resolution is not focused on the past, although it does also concern the dead.
Această rezoluţie nu se concentrează asupra trecutului, chiar dacă priveşte persoanele decedate.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Even when talking in our national capacities over the past year, we always had much to say about this.
Chiar şi vorbind din prisma competenţelor noastre pe plan naţional, am avut întotdeauna multe de spus despre acest lucru.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Still, Ratko Mladić needs to be brought to The Hague so that the families of the Srebrenica victims can be helped to deal with the past and embrace their future.
Este încă necesar ca Ratko Mladić să fie adus la Haga, astfel încât familiile victimelor de la Srebrenica să poată fi sprijinite să facă faţă trecutului şi să privească spre viitor.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

the time that has elapsed: time immemorial, auld langsyne, bygone, yore, time out of mind, langsyne, old times, yesterday, water under the bridge, old, time, good old days, past times, yesteryear, history
earlier than the present time; no longer current: gone, old, departed, knightly, sometime, previous, ancient, erstwhile, prehistorical, one-time, late, bypast, other, agone, chivalric, then, outgoing, medieval, foregone, quondam, onetime, historic, timing, last, ultimo, former, noncurrent, recent, ago, early, prehistoric, bygone, ult, historical, olden
so as to pass a given point: by
a earlier period in someone's life (especially one that they have reason to keep secret): period of time, time period, life, period
of a person who has held and relinquished a position or office: retiring, preceding, outgoing
a verb tense that expresses actions or states in the past: preterit, tense, preterite, past tense© dictionarist.com