plain ở Tiếng Rumani

cách phát âm
n. câmpie, lăsătură, câmp
a. limpede, clar, evident, lizibil, simplu, drept, neted, plan, modest, sincer
adv. limpede, clar

Ví dụ câu

The spacious plain spread as far as the eye can see, dotted with groves here and there.
Vasta câmpie se întindea cât vezi cu ochii, punctată cu plantaţii ici şi colo.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The benefits that would stem from this are plain to see, indeed it is hard to understand why a plan of this scope has not been published before now.
Beneficiile care ar putea reieşi din acest plan sunt uşor de sesizat, dar este, într-adevăr, greu de înţeles de ce un plan cu o asemenea sferă de acţiune nu a fost publicat până acum.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
In point of fact, the priority is plain for all to see.
De fapt, prioritatea este clară pentru toţi.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The reports about the tragedies unfolding at our external borders are as plain as day.
Ştirile legate de tragediile care au loc la graniţele noastre externe sunt clare.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It is plain to see that international trade and the Internet are mutually beneficial.
Este evident faptul că internetul şi comerţul internaţional oferă beneficii reciproce.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
So let us avoid being hypocritical, let us make it plain ...
Aşa că haideţi să evităm să ne prefacem, haideţi să spunem lucrurilor pe nume...
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
In plain language, that means that you want to force those who are sick to ask for permission before they go to the doctor, at least if they do so in another EU Member State.
Aceasta înseamnă practic că dumneavoastră doriţi să îi obligaţi pe cei care sunt bolnavi să ceară permisiune înainte de a merge la doctor, cel puţin atunci când merg într-un alt stat membru UE.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I would like to say that the retention rule has emerged as something that is not nonsense but plain common sense.
Aş dori să spun că norma privind reţinerea a apărut ca ceva ce reprezintă nu un nonsens, ci pur şi simplu bun-simţ.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This exemption is proposed to tackle a crisis that is plain for all to see and which we have discussed many times.
Se propune ca această scutire să soluţioneze o criză care este evidentă pentru toată lumea şi pe care am discutat-o de multe ori.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
There has also been - I am sorry to say - the failure of the Lisbon Strategy, as is plain to see today.
De asemenea, a fost - îmi pare rău să spun - eşecul Strategiei de la Lisabona, astfel cum se poate vedea clar în prezent.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. direct: downright, sheer, transparent
2. obvious: apparent, clear, distinct, evident, intelligible, lucid, manifest
3. honest: artless, blunt, candid, direct, frank, guileless, ingenuous
4. simple: frugal, discreet, homely, dry, homey, unadorned, unpretentious
5. unattractive: homely, unbeautiful, ugly
6. ordinary: common, commonplace
7. level: even, flat, plane, smooth
8. prairie: level, expanse, plateau, mesa© dictionarist.com