potential danger ở Tiếng Rumani

n. pericol posibil

Ví dụ câu

We must protect our citizens from these potential dangers, notably by means of a differentiated, risk-based approach.
Trebuie să ne protejăm cetăţenii de aceste posibile pericole, în special printr-o abordare diferenţiată, elaborată, ţinând cont de riscuri.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
(PL) Mr President, due to the specific nature of this legislation, and potential danger of any incorrect interpretation of it, we should pay particular attention to the issue of biocidal agents.
(PL) Domnule preşedinte, din cauza specificităţii acestei legi şi a potenţialului pericol al interpretării incorecte a acestei legi, ar trebui să acordăm atenţie specială problemei agenţilor biocizi.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
In particular, we must protect children and educate and inform parents and teachers about the new potential dangers of the web.
În special, trebuie să protejăm copiii, să educăm şi să informăm părinţii şi profesorii cu privire la noile pericole potenţiale ale internetului.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This represents a potential danger for the interpretation of this directive.
Aceasta reprezintă un potenţial pericol pentru interpretarea acestei directive.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!


© dictionarist.com