production ở Tiếng Rumani

cách phát âm
n. producere, fabricaţie

Ví dụ câu

Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.
Fiecare om are dreptul la ocrotirea intereselor morale și materiale care decurg din orice lucrare științifică, literară sau artistică al cărei autor este.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It would encourage local producers, yes, small- and medium-sized enterprises as someone spoke of, and it would enable consumption of food as near the point of production as possible.
Aceasta ar încuraja producătorii locali, da, întreprinderile mici şi mijlocii despre care a vorbit cineva, şi ar facilita consumul de alimente cât mai aproape de punctul de producţie posibil.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Such measures should be directed at small-scale agriculture and family agriculture, as well as the fishermen of these regions, to guarantee their production.
Astfel de măsuri ar trebui direcţionate spre agricultura la scară mică şi agricultura de familie, precum şi spre pescarii din aceste regiuni, pentru a garanta producţia acestora.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Commissioner, yesterday evening, last night, we discussed the first step: production.
Domnule comisar, ieri seară şi noaptea trecută am dezbătut primul pas: producţia.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Food security nowadays lies not only in the local production of food, but in a country's ability to finance the import of food through exports of other goods.
În prezent, siguranţa alimentară constă nu numai în producţia locală de alimente, ci şi în capacitatea unei ţări de a finanţa importul de alimente prin exportul de alte bunuri.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Hundreds of companies in Slovakia have been forced to suspend production and people are freezing in their homes in Bulgaria.
Sute de companii din Slovacia au fost nevoite să îşi suspende producţia, iar în Bulgaria oamenii îngheaţă de frig în propriile case.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Its marketing is intended fundamentally for the production of pharmaceutical products, solvents and auxiliary products, paint strippers and adhesives.
Substanţa se comercializează în mod fundamental pentru producţia farmaceutică, pentru producţia solvenţilor şi a altor compuşi auxiliari, a diluanţilor şi a adezivilor.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The compromise reached will help improve the condition of the population's health, but will increase production costs.
Compromisul la care s-a ajuns va contribui la îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, dar va creşte costurile de producţie.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We do not need to damage production in the process.
Nu avem nevoie să facem rău producţiei în acest mod.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
One aim should be to ensure that no one can control the supply and production of gas and electricity at the same time as distribution; to ensure that we will have one common market.
Un scop ar fi acela de a garanta că nimeni nu poate controla rezervele şi producţia de gaze şi electricitate, şi nici distribuţia; că vom avea o singură piaţă comună.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

the act or process of producing something: steel production, rainmaking, devising, human activity, human action, fashioning, canalisation, foliation, act, growing, making, deed, canalization
a presentation for the stage or screen or radio or television: staging, coup de theatre, presentation, theatrical production
an artifact that has been created by someone or some process: flick, picture show, work, brainchild, creation, outturn, paper, spin-off, film, movie, turnery, end product, motion-picture show, by-product, picture, product, pic, piece of work, volume, moving-picture show, fruit, turnout, inspiration, motion picture, job, yield, deliverable, magazine, byproduct, newspaper, output, book, moving picture
(law) the act of exhibiting in a court of law: exhibition
a display that is exaggerated or unduly complicated: display


© dictionarist.com