public ở Tiếng Rumani

cách phát âm
n. public, om: oameni
a. public, stat: de stat, popular, tot: pentru toţi

public ở Tiếng Rumani

n. public, audience
a. public, social, state
adv. publicly, openly, overtly

Ví dụ câu

When I was working for a public school, I had ten-fifteen students in a class.
Când lucram la o școală publică, aveam zece-cinsprezece elevi în clasă.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Doing math is the only socially acceptable way to masturbate in public.
Să faci calcule este singurul mod social acceptabil de a te masturba în public.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
In city after city, big public meetings were held.
Oraș după oraș, largi întâlniri publice au avut loc.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Shares of these companies were sold to the public.
Acțiunile acestor comnpanii au fost vândute publicului.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
If the outcome of a referendum is not to the liking of the Eurocratic nomenclatures, this does not necessarily mean that the voting public is lacking in brain cells.
Dacă rezultatul unui referendum nu este pe placul nomenclaturilor eurocratice, acest lucru nu înseamnă neapărat că publicului participant la vot îi lipsesc neuroni.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
in writing. - (SV) We support the report, as we believe that sustainable public finances are very important.
Noi sprijinim raportul, deoarece considerăm că finanţele publice durabile sunt foarte importante.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We would like to see a portal that could entail the full availability of public documents for each institution, so we are willing to work together with you on that.
Am dori să vedem un portal care să implice disponibilitatea completă a documentelor publice pentru fiecare instituţie, prin urmare suntem gata să lucrăm împreună cu dumneavoastră în acest sens.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We should also keep in mind that the question of sharing information between institutions is not related to public access and we think that this should be handled separately, as it is currently.
Ar trebui de asemenea să avem în vedere că problema schimbului de informaţii între instituţii nu se referă la accesul public şi considerăm că acest aspect ar trebui tratat separat, după cum se întâmplă în prezent.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
For example, I understand that it is really wonderful and attractive to public opinion to speak of transparency in Members' activities, so that it can be seen whether they attend plenary sittings.
De exemplu, înţeleg că este de-a dreptul minunat şi atractiv pentru opinia publică să se vorbească despre transparenţa activităţilor membrilor, pentru a putea vedea dacă participă la şedinţele plenare.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The allowances that MEPs claim are also public.
Indemnizaţiile membrilor Parlamentului European sunt de asemenea publice.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

not private; open to or concerning the people as a whole: unexclusive, in the public eye, state-supported, national, exoteric, semipublic, unrestricted, overt, open
an advertising campaign intended to improve public relations: ad campaign, ad blitz, advertising campaign
showing unselfish interest in the public welfare: unselfish
a company that performs a public service; subject to government regulation: water company, telephone company, phone service, gas company, bus company, service, public utility company, bus service, phone company, light company, telco, electric company, waterworks, public utility, power service, telephone service, gas service, power company, utility
people in general considered as a whole: people, populace, admass, audience, world
affecting the people or community as a whole: common
a body of people sharing some common interest: body© dictionarist.com