punch ở Tiếng Rumani

cách phát âm
n. putere, energie {fam.}, vlagă, forţă {fam.}, lovitură de pumn, priboi
v. lovi cu pumnul, trage un pumn, bate cu pumnii, ţine în pumni, împunge cu băţul, îndemna, mâna, perfora, ştanţă, puncta

Ví dụ câu

I have approved the compromise that is before us, even though it lacks the punch and boldness that I would have liked to have seen.
în scris. -(NL) Am aprobat compromisul prezentat, chiar dacă îi lipseşte îndrăzneala şi energia pe care mi-ar fi plăcut să le văd.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
If we cannot agree on our common cause then we cannot hope to punch at our collective weight.
Dacă nu putem cădea de acord asupra cauzei noastre comune, atunci nu putem spera să ne folosim de forţa noastră comună.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Put simply, if I do not punch you on the chin, you will punch me on the chin.
Mai simplu, dacă nu îţi trag eu un pumn, îmi vei trage tu unul.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The breaches are extremely severe and I believe, Mr President, that Parliament must condemn the human rights situation in the country without pulling its punches.
Încălcările sunt extrem de grave şi cred, dle preşedinte, că Parlamentul trebuie să condamne situaţia drepturilor omului din această ţară fără să se ferească să adopte măsuri dure.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
However, because it is still divided, Europe is unable to punch its full weight.
Totuşi, deoarece Europa este în continuare divizată, nu este capabilă să profite de forţa sa.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
author. - Mr President, I do not think I will pull my punches here tonight in regard to this particular oral question on the implementation of the first railway package.
autor. - Dle preşedinte, voi fi cât se poate de direct în problema ridicată de această întrebare cu solicitare de răspuns oral privind implementarea primului pachet feroviar.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
As the example of Cyprus shows, Ankara does not pull its punches.
Aşa cum arată exemplul Ciprului, Ankara nu ezită să lovească.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Lastly, I should like to stress that our shared political will will be measured by the budgetary resources earmarked; our ability to have political punch on the international stage depends on it.
În cele din urmă doresc să subliniez faptul că politica noastră comună va fi măsurată prin intermediul resurselor bugetare alocate; abilitatea noastră de a avea bătălii politice pe scena internațională depinde de acest lucru.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The reality is that the EU punches below its weight at global level, be it at the G20, IMF or WTO.
Realitatea este că UE boxează sub greutatea sa la nivel global, indiferent dacă este vorba despre G20, FMI sau OMC.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Nevertheless, I think this piece of work lacks the punch, drive and force that are actually needed to pursue the political line that we have initiated in Europe with regard to climate issues.
Cu toate acestea, sunt de părere că acestei lucrări îi lipseşte forţa, impactul şi imboldul de care este de fapt nevoie pentru a porni pe linia politică pe care am iniţiat-o în Europa, privind problemele climatice.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. strike: hit, beat, box, sock, slug, knock, cuff
2. blow: jab, knock, cuff, sock, thrust, stroke, thump
3. perforate: pierce, puncture, penetrate, bore, hole, riddledictionary extension
© dictionarist.com