racket ở Tiếng Rumani

cách phát âm
n. rachetă, joc asemănător tenisului, pantofi pt zăpadă, zarvă, larmă, tărăboi, gălăgie {fam.}, vacarm, zgomot, dandana, viaţă de petreceri, chef, înşelătorie, şantaj, afacere de gangster, escrocherie, ciubuc
v. duce o viaţă de petreceri, face tărăboi

Ví dụ câu

It has become part of the Brussels racket, this massive mechanism for taking money from the taxpayer and distributing it to those fortunate enough to be employed within the system.
A devenit parte din afacerea Bruxelles, acest mecanism masiv care ia bani de la contribuabili pentru a-i distribui celor care au avut suficient noroc pentru a lucra în cadrul sistemului.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This sums up the racket in the rosé market.
Aceasta ar fi pe scurt zarva de pe piaţa vinului rosé.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Once again, we see the way in which the Brussels machinery has become a racket open to the big corporations.
Din nou, putem observa cum mecanismul de la Bruxelles s-a transformat într-o afacere necinstită deschisă marilor corporații.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The whole system is essentially a racket for those not eligible for legitimate immigration.
Întregul sistem este în esență un instrument pentru cei care nu pot beneficia de imigrarea legală.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
There is a racket - a Ponzi scheme - whereby governments and banks connive to give money to European bankers and bondholders, while expecting the repayment to come from ordinary European taxpayers.
Există o afacere - o schemă Ponzi - prin care guvernele și băncile sunt de acord să dea bani bancherilor și deținătorilor de obligațiuni din Europa, așteptând ca rambursarea să vină de la contribuabilii europeni obișnuiți.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. extortion: conspiracy, swindling, graft, trick, shakedown, corruption, push
2. disturbance: clamour, fracas, turbulence, tumult, uproar, din, confusiondictionary extension
© dictionarist.com