register ở Tiếng Rumani

cách phát âm
n. registru, condică, catastif, listă, catalog, matricolă, certificat de naţionalitate {mar.}, înregistrator, terfelog, clapetă {tehn.}
v. înregistra, înscrie, consemna, marca, imprima, exprima prin gesturi, exprima prin mimică, întipări în minte, înscrie: se înscrie într-un registru, trece, potrivi {tehn.}, potrivi: se potrivi

Ví dụ câu

The email is not registered, or the password does not match.
E-mailul nu este inregistrat sau parola nu coincide.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Something that I myself did last year was to make the register of my own correspondence directly accessible on the web.
Ceea ce am făcut personal anul trecut a fost publicarea registrului corespondenţei mele personale direct pe web.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We should define common rules for implementing administrative procedures, as well as for tabling, classifying, registering and disseminating documents.
Ar trebui să definim normele comune de aplicare a procedurilor administrative, precum şi de depunere, clasificare, înregistrare şi diseminare a documentelor.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Alexander Milinkievich's opposition movement 'For Freedom' has finally been registered.
Mişcarea de opoziţie ,,Pentru Libertate" a lui Alexander Milinkievich a fost înregistrată în cele din urmă.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The 'For Freedom' movement has been registered, and two opposition newspapers have been allowed to be printed and distributed.
Mişcarea "Pentru Libertate" a fost înregistrată şi s-a permis tipărirea şi distribuirea a două cotidiene ale opoziţiei.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I commend the Belarusian authorities' decision to register Mr Milinkevich's citizens' association For Freedom.
Apreciez decizia autorităţilor bieloruse de a înregistra asociaţia "Pentru Libertate" a cetăţenilor, condusă de dl Milinkevich.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The Commission continues to support Ethiopia with its poverty alleviation efforts, where important progress has been registered.
Comisia continuă să sprijine Etiopia în eforturile de ameliorare a sărăciei, unde s-au înregistrat progrese importante.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I consider even the publication of MEPs' attendance registers and voting lists dangerous without extensive additional channels of explanation.
Consider că publicarea condicilor de prezenţă a deputaţilor şi publicarea listelor de voturi sunt periculoase dacă nu există canale de explicaţii suplimentare extinse.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We always take into account the need to increase the coverage of the public register, and I hope you also know my personal commitment to this.
Avem întotdeauna în vedere necesitatea de a mări acoperirea registrului public şi sper că îmi cunoaşteţi şi angajamentul personal în acest sens.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We acknowledge that we still have to increase the coverage of our public registers and we confirm our commitment to develop the public registers in the interests of enhanced transparency.
Recunoaştem că încă mai trebuie să extindem acoperirea registrelor noastre publice şi ne confirmăm angajamentul de a dezvolta registrele publice în sensul unei mai mari transparenţe.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com