rise ở Tiếng Rumani

cách phát âm
n. ridicare, înălţare, creştere, urcare, dezvoltare, mărire, avansare, progres, origine, naştere, sursă, izvor, adaos
v. urca: se urca, înălţa: se înălţa, ridica, răsări, urca, apărea, arăta, zări, creşte, naşte, izvorî, sălta, răscula: se răscula, scula, ridica: se ridica, deştepta: se deştepta, scula: se scula, apropia: se apropia de

Ví dụ câu

The GNP will rise at nearly a 4. 5% annual rate.
PNB-ul va creşte cu o rată anuală în jur de 4-5%.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Prices rose higher and higher.
Preţurile sunt tot mai mari.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This rose is very beautiful.
Acest trandafir este foarte frumos.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Experts say coffee prices are rising mainly because people are willing to pay more.
Experții spun că prețul cafelei crește în primul rând pentru că oamenii sunt dispuși să plătească mai mult.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He wondered how many times the sun would rise before his salary would.
El s-a întrebat de câte ori trebuia soarele să se înalțe pe cer pănă ce salariul său să crească.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It thus contains adverse effects of expectations of rising deficits and debt on risk premia and private consumption and investment.
Vor fi limitate, deci, efecte adverse ale aşteptărilor de creştere a deficitelor şi datoriilor privind primele de risc şi consumul şi investiţiile private.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
That is why medicine prices have been rising disproportionately on European markets.
Din această cauză, preţurile medicamentelor cresc disproporţionat pe pieţele europene.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Your activity will become even more difficult with the rising political tensions related to the European election campaign.
Activitatea dumneavoastră va deveni chiar şi mai dificilă odată cu creşterea tensiunilor politice legate de campania de alegeri europene.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Finally, I would like to draw attention to the rise of extremism, anti-Semitism and xenophobia in Europe.
În cele din urmă aş dori să atrag atenţia asupra creşterii extremismului, antisemitismului şi xenofobiei în Europa.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
If we give the Palestinians in the West Bank a hope of life, they will rise up against Hamas and they will rid us of Hamas.
Dacă oferim palestinienilor din Cisiordania o speranţă de viaţă, aceştia se vor ridica împotriva Hamas şi vom scăpa de Hamas.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. promotion: advance, elevation
2. ascent: upsurge, mounting, rising, upgrade
3. increase: intensifying, swelling, enlargement, inflation, acceleration, augmentation, addition
4. source: beginning, origin, start, commencement
5. arise: get up, stand up
6. oppose: resist, revolt, rebel
7. happen: occur
8. begin: originate, arise, emerge, emanate, proceed, issue© dictionarist.com