somebody else ở Tiếng Rumani

cách phát âm
adv. altcineva

Ví dụ câu

We must leave behind the urge to move only if somebody else does.
Trebuie să lăsăm la o parte ideea de a lua măsuri numai dacă mai face şi altcineva acest lucru.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Hundreds of thousands of our own people are dying because of government neglect and EU cold taxes, yet you insist on throwing other people's money at a disaster in somebody else's back yard.
Sute de mii dintre cetăţenii noştri mor din cauza neglijenţei guvernului şi taxelor UE, şi totuşi insistaţi să le aruncaţi banii pentru un dezastru produs în cu totul altă parte.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Human rights are universal and indivisible, and to stand back and do nothing when somebody else's basic human rights are attacked is to be complicit in that action.
Drepturile omului sunt universale și indivizibile, și a sta deoparte și a nu face nimic când drepturile fundamentale ale altcuiva sunt atacate înseamnă a fi complice la fapta respectivă.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Let us leave aside for a moment the question of whether we should again be dragged into somebody else's problem; let us focus instead on the main logical flaw here.
Să lăsăm deocamdată deoparte întrebarea dacă ar trebui să fim din nou implicaţi în problemele altcuiva şi să ne concentrăm în schimb asupra principalei greşeli de logică cu care ne confruntăm.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!


© dictionarist.com