soul ở Tiếng Rumani

cách phát âm
n. suflet, spirit, simţire, inimă, duh, suflu {fig.}, energie, personificare, om, fiinţă, persoană, creştin, tip
a. sufletesc

Ví dụ câu

What is a friend? A soul that lives in two bodies.
Ce este un prieten? Un suflet ce sălășluiește în două trupuri.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
After much soul-searching, I have abstained, but I wish to make it clear that I think our legislative procedure in this respect was flawed.
După multă reflecţie, m-am abţinut, însă aş dori să precizez că, în opinia mea, procedura noastră legislativă este deficitară în această privinţă.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It is clear that Lukashenko does want good relations with us, but this is not out of the goodness of his soul: it is because he has very serious economic problems and wants to stay in power.
Este clar că dl Lukashenko doreşte într-adevăr relaţii bune cu noi, dar nu din altruism: ci din cauză că se confruntă cu probleme economice foarte serioase şi doreşte să rămână la putere.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He will fly away - 'fly for you', out of this place, having felt that you should 'always believe in your soul'.
Îşi va lua zborul - "va zbura pentru tine”, departe de acest loc, simţind că tu trebuie "să crezi mereu în sufletul tău”.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Culture is an expression of the soul of the regions.
Cultura este o expresie a sufletului regiunilor.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
According to the opposition, the main problem is not with the vote count but with electoral roles, which allegedly include several hundred thousand 'dead souls' or people who do not exist.
Conform opoziţiei, principala problemă nu este numărătoarea voturilor, ci listele electorale, care ar include câteva sute de mii de "persoane decedate” sau persoane care nu există.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
They are even less aware that this Parliament has a heart and a soul.
Sunt şi mai puţin conştienţi de faptul că acest Parlament are o inimă şi un suflet.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, indeed, our culture and media policy is about giving Europe a soul.
Dle preşedinte, dnă comisar, doamnelor şi domnilor, într-adevăr, politica noastră privind cultura şi mass-media vizează să se dea Europei un suflet.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Of course, all of this is possible only on the assumption that a change will begin to take place in the soul of the contemporary European.
Desigur, toate acestea sunt posibile doar presupunând că va începe să aibă loc o schimbare în sufletul europeanului contemporan.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
When the European Union is accused of being a bureaucratic organisation with no soul, people forget that its soul is our Charter of Fundamental Rights.
Când Uniunea Europeană este acuzată că este o organizaţie birocratică fără suflet, oamenii uită că sufletul său este Carta drepturilor fundamentale.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

the immaterial part of a person; the actuating cause of an individual life: psyche, ghost, spirit
a penetrating examination of your own beliefs and motives: introspection, self-analysis, self-contemplation, self-examination
exciting strong but not unpleasant emotions: moving, stirring
destructive to the spirit or soul: destructivedictionary extension
© dictionarist.com