strong position ở Tiếng Rumani

n. poziţie întărită

Ví dụ câu

The EU is active in all these areas and should be in a strong position to ensure that the international community takes the right decisions.
UE este activă în toate aceste domenii şi trebuie să aibă o poziţie puternică pentru a asigura luarea unor decizii potrivite de către comunitatea internaţională.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Parliament defended a strong position during the negotiations with the Council and obtained the best possible outcome for Europe's citizens.
Parlamentul a susţinut o poziţie puternică în timpul negocierilor cu Consiliul şi a obţinut cel mai bun rezultat posibil pentru cetăţenii europeni.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
My firm belief is that, without a strong position of the European Union on protecting human rights and fighting against racism and xenophobia, the Durban process might take a wrong direction.
Credinţa mea fermă este că, fără o poziţie consecventă a Uniunii Europene cu privire la protejarea drepturilor omului şi lupta împotriva rasismului şi xenofobiei, procesul Durban ar putea lua o direcţie greşită.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
You are not in a strong position if you are alone when storms are raging in the world.
Nu vă aflaţi într-o poziţie privilegiată dacă sunteţi singuri atunci când furtunile se dezlănţuie în lume.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
You know that our Green Group has a very strong position concerning personal data protection.
Ştiţi că grupul verzilor are o poziţie foarte puternică în ceea ce priveşte protecţia datelor personale.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This week, the final pieces will be put in place to provide a complete picture of this strong position.
Săptămâna aceasta, ultimele piese vor fi introduse în scenă pentru a oferi o imagine completă a acestei poziţii stabile.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Thanks to the agreement at the European Council, the EU was able to negotiate from a very strong position.
Datorită acordului din cadrul Consiliului European, UE a putut negocia de pe o poziţie foarte puternică.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
President of the Commission. - Seeing the enthusiasm of your group - and I want to congratulate you on that manifestation - you have a strong position against any GMO.
Preşedinte al Comisiei. - Văzând entuziasmul grupului dumneavoastră - şi vreau să vă felicit pentru acea manifestare - consider că aveţi o poziţie foarte fermă împotriva oricărui OMG.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Hence, it is now in a strong position for recovery.
Prin urmare, se află într-o poziție puternică pentru redresare.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
However, this partnership must be based on a strong position for Parliament and for the Commission.
Cu toate acestea, acest parteneriat trebuie să se bazeze pe o poziţie puternică a Parlamentului şi a Comisiei.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com