sustenance ở Tiếng Rumani

cách phát âm
n. întreţinere, mijloace de existenţă, chiverniseală, hrană, subzistenţă, valoare nutritivă

Ví dụ câu

My proposal asks that assistance to asylum seekers should guarantee adequate living standards, providing them with sustenance and protecting their physical and mental health.
Propunerea mea cere ca ajutorul acordat solicitanţilor de azil să le asigure acestora standarde adecvate de viaţă, să le ofere capacitatea de a se întreţine şi să le protejeze sănătatea fizică şi mentală.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

a source of materials to nourish the body: aliment, mince, course, dainty, dish, milk, alimentation, kickshaw, mess, treat, fast food, nutrition, repast, food, nourishment, delicacy, finger food, vitamin, ingesta, victuals, goody, nutriment, kosher, wheat germ, puree, nutrient, stodge, meal
the financial means whereby one lives: living, meal ticket, resource, creature comforts, subsistence, support, comforts, conveniences, livelihood, amenities, maintenance, bread and butter, keep
the act of sustaining life by food or providing a means of subsistence: maintenance, support, sustainment, sustentation, upkeep


dictionary extension
© dictionarist.com