sway ở Tiếng Rumani

cách phát âm
n. legănare, balansare, sceptru, guvernare, conducere, stăpânire, putere, mărire
v. legăna, balansa, ezita, clătina, mânui, ţine un sceptru, domina, stăpâni {poet.}, influenţa, guverna {poet.}, legăna: se legăna, balansa: se balansa, codi: se codi

Ví dụ câu

It was in the modern historical period that Communism held sway for the first and hopefully last time, and we were therefore the first to encounter the phenomenon of post-communism.
În perioada istorică modernă, comunismul a avut pentru prima şi, să sperăm, pentru ultima oară o mare influenţă şi am fost deci primii care s-au confruntat cu fenomenul post-comunismului.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
author. - Mr President, Uganda is a deeply Christian country where traditional values hold sway.
autor. - Dle preşedinte, Uganda este o ţară profund creştină, unde valorile tradiţionale sunt dominante.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
These are the problems that are swaying the balance between life and death for Haitians.
Acestea sunt problemele care înclină balanţa între viaţă şi moarte pentru haitieni.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Unfortunately, that is what swayed Goldstone as well and, for this reason, I voted against the joint EP resolution.
Din păcate, aceasta a influenţat, de asemenea, raportul Goldstone şi, din această cauză, am votat împotriva rezoluţiei comune a PE.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Be that as it may, it would appear that the time has not yet come for such an idea, not while Mrs Merkel's ideas hold sway over Europe.
Oricum ar fi, s-ar părea că nu a sosit încă timpul pentru o astfel de idee, nu atâta vreme cât ideile dnei Merkel predomină în întreaga Europă.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The bizarre and absurd principle whereby more assistance is given to those who are richer and less to those who are poorer is to continue to hold sway in the agricultural sector.
Principiul bizar și absurd prin care este acordată mai multă asistență celor care sunt mai bogați și mai puțină asistență celor mai săraci continuă să domine sectorul agricol.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com