useful ở Tiếng Rumani

cách phát âm
a. folositor, util, competent, practic, spornic, trebuincios, bun, valoros, capabil, onorabil {fam.}

Ví dụ câu

It is always useful to have savings to fall back on.
E întotdeauna util să dispunii de economii pe care să te bazezi.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Iron is a very useful metal.
Fierul este un metal foarte util.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
My computer has got to be useful for something.
Calculatorul meu trebuie să fie bun la ceva.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The only useful answers are those that raise new questions.
Singurele răspunsuri utile sunt cele care ridică noi întrebări.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Nothing is as useful as a photocopier.
Nimic nu e atât de folositor ca un fotocopiator.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I would like to remind you of a fact from history that should be useful to you.
Aş vrea să vă reamintesc de un fapt istoric care ar putea să vă fie util.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
At this juncture, I believe all efforts should be pooled and meetings that MEPs could have in Minsk with Belarusian parliamentarians, for example, would also be most useful.
Cu această ocazie, consider că trebuie comasate toate eforturile şi că, de exemplu, ar fi de cea mai mare utilitate reuniunile pe care deputaţii europeni le-ar putea avea la Minsk cu parlamentarii bieloruşi.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It is very useful to have good intentions, but it is more important to be effective.
Bunele intenţii sunt folositoare, dar este mai importantă eficienţa.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It is scandalous to see such a small proportion of the Structural Funds being invested in something useful!
Este scandalos să vezi o proporţie atât de mică a Fondurilor Structurale investite în lucruri folositoare!
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This has taught us to find creative solutions to non-standard situations, which is going to come in useful.
Aceasta ne-a învăţat să găsim soluţii creative la situaţiile anormale, ceea ce ne va fi de ajutor.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

being of use or service: profitable, useable, efficacious, effective, multipurpose, reclaimable, usable, serviceable, helpful, recyclable, utilitarian, effectual, utilizable, usefulness, expedient, reusable, utile, utility
having a useful function: utilitarian, functional© dictionarist.com