wrong ở Tiếng Rumani

cách phát âm
n. răutate, nedreptate, eroare, greşeală, năpastă, prejudiciu, jignire
v. alandala, nedreptăţi, fi nedrept faţa de, jigni, asupri, leza, lovi, răni, vătăma
a. fals, eronat, greşit, impropriu, incorect, inexact, nedrept, rău, strâmb

Ví dụ câu

Betty can't tell right from wrong.
Betty nu poate deosebi binele de rău.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I wasn't being mindful and got on a wrong bus by mistake.
Nu am fost atent şi m-am suit în alt autobuz din greşeală.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
You got the date wrong when you were filling in the check.
Ai scris data greşit când ai completat cecul.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
If anything should be wrong with my car, I would go by bus.
Dacă s-ar întâmpla ceva cu maşina mea, aş merge cu autobuzul.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Your reply is wrong.
Răspunsul tău este greșit.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I wrote a wrong address on the envelope.
Am scris o adresă greşită pe plic.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I did something wrong.
Am făcut ceva greșit.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
They were wrong.
Ei au greșit.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
They were wrong.
Ei nu aveau dreptate.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I could be wrong, but I think Tom wants to go home early.
S-ar putea să mă înşel, dar cred că Tom vrea să meargă acasă devreme.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
© dictionarist.com