feed a cold ở Tiếng Tây Ban Nha

cách phát âm
comer mucho cuando se está resfriado

Ví dụ câu

Feed a cold and starve a fever.
cách phát âm cách phát âm


© dictionarist.com