merry-maker ở Tiếng Tây Ban Nha

cách phát âm
s. juerguista (mf)

Ví dụ câu

These four alone remained, from all the carnival merry-makers; they sat here motionless.
cách phát âm cách phát âm


© dictionarist.com