step on board ở Tiếng Tây Ban Nha

cách phát âm
v. bordo: ir a bordo

Ví dụ câu

They stepped on board the airplane.
cách phát âm cách phát âm


dictionary extension
© dictionarist.com