ally ở Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

cách phát âm
f. birleştirmek, birleşmek, katmak, katılmak
i. müttefik, dost; genetik olarak birbirine bağlı canlı

Ví dụ câu

One of Serbia's allies was Russia.
Sırbistan'ın müttefiklerinden biri Rusya'ydı.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Germany was once allied with Italy.
Almanya bir zamanlar italya ile müttefikti.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Mary wants an ally to help her succeed.
Mary başarılı olmasına yardım etmek için bir dost istiyor.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The Allies then moved east into Belgium.
Müttefikler daha sonra doğuya Belçika'ya doğru hareket etti.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Allied forces were attacking from the west.
Müttefik kuvvetleri batıdan saldırıyorlardı.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Sometimes the Allies could not avoid battle.
Müttefikler bazen savaştan kaçınamadı.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I'll remain your ally no matter what happens.
Ne olursa olsun senin müttefikin kalacağım.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The Soviet Union and its allies refused help.
Sovyetler Birliği ve onun müttefikleri yardım etmeyi reddetti.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The allies controlled all major Iraqi cities.
Müttefikler bütün önemli Irak şehirlerini kontrol altına aldı.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Day by day the Allies pushed the Germans back.
Günden güne Müttefikler Almanları geri püskürttü.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. connect: integrate, confederate, combine, unite, associate, join, league
2. associate: supporter, backer, accessory, partner, confederate, auxiliarydictionary extension
© dictionarist.com