baked egg ở Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

cách phát âm
fırında yumurta

Từ đồng nghĩa

egg cooked individually in cream or butter in a small ramekin: shirred egg, egg en cocotte, dish


© dictionarist.com