decrease ở Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

cách phát âm
f. küçülmek, azaltmak, eksiltmek, inmek, düşmek, eksilmek, küçültmek, azalmak
i. azalma, eksiltme, azaltma, küçülme, eksilme; düşüş

Ví dụ câu

This medicine will decrease your pain.
Bu ilaç ağrını azaltacak.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
What should you do to decrease your debt?
Borcunu azaltmak için ne yapmalısın?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
They should decrease the sugar in these muffins.
Bu kurabiyelerdeki şekeri azaltmalılar.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Sixteen million new jobs were created, while inflation significantly decreased
Enflasyon belirgin bir şekilde azalırken 16 milyon iş ortamı yaratıldı.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
If blood pressure decreases, the heart beats faster in an attempt to raise it. This is called reflex tachycardia.
Eğer kan basıncı düşerse, kalp onu arttırma çabasıyla daha hızlı atar. Buna refleks taşikardi denir.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Reagan-era tax bills was a 1% decrease in government revenues when compared to Treasury Department revenue estimates
Reagan devri vergi faturaları, Hazinenin gelir tahminleriyle kıyaslandığında, hükümet gelirlerinde %1lik bir düşüşe neden oldu
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The number of the eagles in the world is decreasing steadily.
Dünyadaki kartalların sayısı giderek azalmakta.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We hunt snakes every day but since they propagate very quickly, those snakes' numbers never decrease.
Biz de her gün pek çok yılan avlarız fakat çabuk ürediklerinden sayıları hiç azalmaz bu yılanların.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
A recent survey shows that the number of smokers is decreasing.
Son zamanlarda yapılan bir araştırma sigara içenlerin sayısının azaldığını göstermektedir.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Canadian wheat prices are forecast to decrease.
Kanada'da buğday fiyatlarının azalacağı tahmin edilmektedir.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. decline: lower, abate, bate, reduce, contract, drain, shrivel
2. reduction: remission, abatement, shrinkage, slack, contraction, decline
3. reduce: cut, curtail, check, lower, curb, abridge, hushdictionary extension
© dictionarist.com