esteem ở Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

cách phát âm
f. değer vermek, saygı duymak, takdir etmek, addetmek, kanısında olmak, inanmak
i. saygınlık, saygı, itibar, sanı, kanı, rağbet

Ví dụ câu

They held her in high esteem as their benefactor.
Onlar hayırseverleri olarak onu yüksek itibara tuttu.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
- Gentlemen.. ...my esteemed colleague, Mr. Marino brought new evidence to my attention. Now history has certainly shown that even the most intuitive criminal investigator can be wrong.
- Baylar ... değerli meslektaşım, Bay Morino yeni bir kanıtı dikkatime sundu. Tarih sezgileri en güçlü ceza soruşturmacısının dahi yanlılabilecepini kesinkes göstermiştir.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Her school is held in the highest esteem in this town.
Onun okulu bu kasabanın en çok tutulan okuludur.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Newly married couples are held in the high esteem at this hotel.
Yeni evli çiftler bu otelde el üstünde tutulurlar.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He's insecure and has really low self-esteem.
O güvensiz ve gerçekten düşük benlik saygısı var.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
His sense of humor was self-deprecating, a sign of his low self-esteem.
Espri anlayışı, düşük özsaygısının bir göstergesi olarak, kendini aşağılamak üzerine kuruluydu.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
She's insecure and has low self esteem.
O güvensiz ve düşük benlik saygısı var.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Don't worry so much! For quite an esteemed expert such as myself, it's peasy lemon squeezy!
Bu kadar endişelenme! Benim gibi çok saygın bir uzman için bu iş çocuk oyuncağı!
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He esteems the professor highly.
O, profesöre oldukça değer veriyor.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Many people suffer from low self-esteem.
Birçok kişi kendine saygı azlığından muzdarip.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
© dictionarist.com