exacting ở Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

cách phát âm
s. titiz, zor beğenen, müşkülpesent, sert, hoşgörüsüz, zor, zahmetli, detaylı

Ví dụ câu

Can you tell me the exact time please?
Bana tam saati söyleyebilir misiniz lütfen?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Can you give an exact report of what happened?
Ne olduğu hakkında tam bir rapor verebilir misin?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I don't know the exact place I was born.
Tam olarak doğduğum yeri bilmiyorum.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I know the exact time when that happened.
Onun olduğu tam zamanı biliyorum.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I don't know the exact length of this bridge.
Bu köprünün tam uzunluğunu bilmiyorum.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I do not know the exact place that I was born.
Doğduğum tam yeri bilmiyorum.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The exact temperature is 22. 68 degrees Celsius.
Kesin sıcaklık 22.68 derece Celsiustur.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I can't get at the exact meaning of the sentence.
Ben cümlenin tam anlamını ima edemiyorum.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I'd like to know the exact exchange rate for yen.
Yen için tam döviz kurunu bilmek istiyorum.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I forgot what the exact price was but it was about 170 dollars.
Tam fiyatın ne olduğunu unuttum fakat 170 dolar civarındaydı.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

demanding: exact, rigid, rigourous, scrupulous, severe, strict, unbending


dictionary extension
© dictionarist.com