fundamental plane ở Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

gökb. temel düzlem

Ví dụ câu

The horizon is the Fundamental Plane of the Horizontal Coordinate System. In other words, it is the locus of points which have an Altitude of zero degrees.
cách phát âm cách phát âm


© dictionarist.com