inclined to ở Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

cách phát âm
-e karsi istekli

Ví dụ câu

I feel inclined to agree with her.
Onunla aynı fikirde olmaya meyilli hissediyorum.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I don't feel inclined to play baseball today.
Canım bugün beyzbol oynamak istemiyor.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
- I suppose, I've had everything in my life too easy. I'm inclined to be lazy. I have to have a challenge! I need someone around me who is hard to beat! And you fulfill that.
- Sanırım hayatımdaki herşeyi kolay elde ettim. Tembel olmaya meyilliyim. Mücadele etmeye ihtiyacım var. Etrafımda yenilmesi zor birinin olmasına ihtiyacım var! Ve sen buna uyuyorsun.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He doesn't seem inclined to be a nuisance and aside from Cisco, has been my only company.
Baş belası olmaya meyilli görünmüyor ve Cisco'dan başka o benim tek arkadaşım.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
About as personal as one of those advertisements that says, “This means you.” And she saw how much harder to please he was during the overtime hours- more irritable, more inclined to be critical in his manner.
Şu içlerinden birinde aşağı yukarı “Bu sen demeksin” diyen reklam kadar mesafeliydi. Ve onu fazla mesai sırasında memnun etmenin nasıl daha da zor olduğunu gördü_ daha asabi, hareketlerinde eleştirici olmaya daha fazla eğilimli.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He is inclined to be lazy.
O tembel olmaya eğimlidir.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He is inclined to get mad.
O, kızmaya eğilimlidir.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I'm inclined to agree.
Kabul etmeye eğilimliyim.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I'm inclined to believe Tom.
Tom'a inanmaya eğilimliyim.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Tom didn't seem inclined to elaborate and I didn't really want to know all the details anyway.
Tom ayrıntılara girmek için eğilimli görünmüyordu ve ben zaten bütün detayları gerçekten bilmiyordum.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!


© dictionarist.com