reduction ở Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

cách phát âm
i. indirim, düşürme, azalma, düşüş, dönüştürme, haline getirme, ayırma, indirgeme, iskonto, ergime, boyun eğdirme, negatifi zayıflatma, küçültme, küçültülmüş resim, yerine oturtma [tıp.]

Ví dụ câu

He advocated the reduction of taxes.
Vergilerin azaltılmasını savundu.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It's not porn. It's a Web site about breast reduction surgery.
Porno değil. Göğüs küçültme ameliyatıyla ilgili bir internet sayfası.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Nothing. I-I just suggested that Chelsea's back pain might benefit from breast reduction surgery.
Hiçbir şey. Göğüs küçültme ameliyatının Chelsea'nin sırt ağrısına iyi gelebileceğini önerdim.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It's not porn. It's a Web site
about breast reduction surgery.
Porno değil. Göğüs küçültme ameliyatıyla
ilgili bir internet sayfası.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We cannot offer a further price reduction under the current circumstances.
Biz, mevcut koşullar altında daha fazla fiyat indirimi teklif edemeyiz.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He advocated reduction of taxes.
O, vergilerin azaltılmasını savundu.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
There's been a reduction in personnel at our factory.
Fabrikamızdaki personelde bir azalma oldu.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We protested against the reduction in wages.
Biz ücretlerin azaltılmasını protesto ettik.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
We would ask you to give us a price reduction of 5%.
Bize %5'lik bir fiyat indirimi vermenizi istiyoruz.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
dictionary extension
© dictionarist.com