sanctioned ở Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

cách phát âm
[sanction] f. uygun görmek, onaylamak, izin vermek

Ví dụ câu

- Hundreds of millions of people starved in poorer countries. A high degree of prosperity survived when the developed world introduced sanctions.
- Daha fakir ülkelerdeki yüz milyonlarca insan açlık çekti. Gelişmiş dünya izin verdiğinden yüksek seviyedeki zenginlik yaşamaya devam etti.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
His father would never sanction his engagement to a girl who did not share the same religious beliefs as their family.
Babası onların ailesi gibi aynı dini inançları paylaşmayan bir kızla onun nişanını tasdik etmedi.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I doubt if sanctions will work.
Yaptırımların işe yarayıp yaramayacağından şüpheliyim.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It is improper to impose sanctions upon the union.
Sendika üzerine yaptırımlar uygulanması uygunsuz.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Sanctions might work.
Yaptırımlar işe yarayabilir.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The United States has officially ended economic sanctions against Burma.
Amerika Birleşik Devletlerinin Burmaya karşı ekonomik yaptırımları resmen sona erdi.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The US prepare new sanctions against Russia.
ABD, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlara hazırlanıyor.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

authorised: authorized, certified, allowed, affirmed, endorsed, permitted, approved


dictionary extension
© dictionarist.com