somebody else ở Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

cách phát âm
i. başkası, başka biri

Ví dụ câu

Always be a first-rate version of your self instead of a second-rate version of somebody else.
Başka birinin ikinci versiyonu olacağınıza daima kendinizin birinci versiyonu olun.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
You always try to blame somebody else.
Her zaman başka birini suçlamaya çalışıyorsun.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This isn't my umbrella; it's somebody else's.
Bu benim şemsiye değil; O başka birininki.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Nicholas tried to find somebody else to do the job.
Nicholas işi yapacak başka birini bulmaya çalıştı.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
If he doesn't accept the job somebody else will.
Eğer o işi kabul etmezse başka biri eder.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
- What are you doing?
- Peanut butter calms me down.
- Somebody else might want to use that jar .
- i'll leave some. Don't worry!
- Ne yapıyorsun?
- Fıstık ezmesi beni yatışturuyor.
- O kavanozu kullanmak isteyen başkaları da olabilir.
- Biraz bırakacağım. Merak etme!
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Pretending to be somebody else... to be half of what you are.
Başka biri gibi davranmak... Olabileceğinin yarısı olmak...
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Some people only get married to prevent their wives from marrying somebody else.
Bazı insanlar karılarının başka biriyle evlenmesini önlemek için evlenirler.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Tom always blames somebody else for his mistakes.
Tom hataları için hep başka birini suçlar.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Can't you get somebody else to help you?
Sana yardım etmek için başka birini bulamaz mısın?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!© dictionarist.com