someone else ở Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

cách phát âm
başka biri, bir başkası.

Ví dụ câu

They hired someone else for the job.
iş için başkasını tuttular.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
She mixed him up with someone else.
Onu başka biriyle karıştırdı.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I entered someone else's room by mistake.
Ben yanlışlıkla başka birinin odasına girdim.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I planned to write a book about using the new software program, but someone else beat me to the draw.
Yeni yazılım proğramını kullanma hakkında bir kitap yazmayı planladım, fakat başka biri ben yazmadan önce yazdı.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I'm secretly in love with someone else's wife.
Başka birinin karısına içten içe aşık oldum.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I am glad it was someone else who got it.
Onu alanın başka biri olduğuna memnun oldum.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Nicholas is expecting someone else to come soon.
Nicholas yakında başka birinin gelmesini bekliyor.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
You must have me confused with someone else.
Beni biriyle karıştırmış olmalısınız.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Nicholas had a hunch that Mary was seeing someone else.
Nicholas'ın Mary'nin başka biriyle görüştüğüne dair bir önsezisi vardı.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Nicholas didn't know Mary was seeing someone else.
Nicholas Mary'nin başkası ile görüştüğünü bilmiyordu.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!


© dictionarist.com