spirit ở Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

cách phát âm
f. canlandırmak, neşelendirmek, cesaretlendirmek, heveslendirmek
i. ruh, can, maneviyat, gerçek anlam, hayalet, peri, ruh hali, neşe, şevk, cesaret, güç, insan, örnek insan, özel durum, ispirto, üstünlük

Ví dụ câu

My husband is in high spirits today.
Bugün kocamın keyfi yerinde.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
They were weak and broken in spirit.
Onlar zayıftı ve ruhen çökmüştü.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
She seems to be possessed by an evil spirit.
O kötü bir ruh tarafından ele geçirilmiş gibi.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I'm weak because you broke my spirit at age five.
Zayıfım çünkü beş yaşında şevkimi kırdın.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Well, I thought over the matter all day, and by evening I was in low spirits again; for I had quite persuaded myself that the whole affair must be some great hoax or fraud, though what its object might be I could not imagine.
Pekala, mesele üzerinde bütün gün düşündüm ve akşama doğru tekrar içim karardı;kendimi oldukça ikna etmiştim, bütün iş muhteşem bir kafesleme yada dolandırıcılık olmalıydı, onun konusunun ne olabileceğini düşündüm, hayal edemedim.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
The invasion of foreign ideals weaken our national purity in exactly the same way as the desire for money weakens the spirit of our people.
Para arzusunun insanlarımızın manevi yönünü zayıflattığı gibi yabancı ideallerin istilası da halkımızın ulusal saflığını/birlikteliğini zayflatmaktadır.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I often felt a sort of envy of humans..... of that thing they called spirit.
İnsanlara, onların ruh dedikleri şeye karşı hep bir tür kıskançlık duydum.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Thank you, Eve! You lifted Ben's spirits tonight to such an extent, do you know that?
Teşekkür ederim, Eve! Ben'in maneviyatını bu gece o derece yükselttin ki, bunu biliyor musun?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Their spirits have been trapped inside all these years. Now they're crying to be free
Ruhları yıllardır kapana kapatılmış. Şimdi özgürlükleri için ağlıyorlar.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It's people like you, the church people who are the backbone and the spirit of this great land of ours.
Bu büyük topraklarımızın temelini ve ruhunu oluşturanlar sizin gibi insanlar, kiliseye gelen insanlardır.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
© dictionarist.com